themartinblog.com

Окръжен съд ямбол вещи лица

Дата на публикация: 07.12.2018

Маргарита Миткова Попова, образование — висше, образователно-квалификационна степен — магистър, специалност — финанси, професионална квалификация — магистър по икономика.

Митко Тодоров Петев образование — висше специалност - зооинженерство, квалификация — зооинженер. Йордан Георгиев Събев, образование-висше, специалност — пожарна безопасност и техника; 5.

Ангел Георгиев Тепсизов, образование—висше, специалност—счетоводство и контрол, квалификация—икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност. Йордан Парушев Господинов, образование — висше, специалност — земеустройство, квалификация — инженер земеустроител, трудов стаж — 33 год.

Нели Петкова Вълчева - образование — висше, специалност — счетоводство и контрол; счетоводство на предприятието, квалификация — икономист-счетоводител, втора специалност - финанси; трудов стаж — 05г. Радомир Вълчев Господинов, образование — средно-специално, специалност — технолог на химични и синтетични влакна; 1.

Надежда Вакова Христова, образование — висше, образователно-квалификационна степен — магистър, специалност — счетоводство и контрол, професионална квалификация — магистър по икономика; 4. Светлана Николова Димитрова, образование — висше, степен — бакалавър, специалност — счетоводство и контрол, квалификация — икономист. Ваня Радева Цачева, образование — висше, образователно-квалификационна степен — магистър, специалност — социални дейности, професионална квалификация:

Илиан Иванов Костов, специалност - икономист по строителството. Диньо Стоилов Сарайдаров, специалност - земеустройство, втора специалност -съдебно-счетоводни експертизи; окръжен съд ямбол вещи лица стаж - 33г, окръжен съд ямбол вещи лица, специалност - икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността, образование - средно; 1. Димитър Иванов Андреев, втора специалност -съдебно-счетоводни експертизи; трудов стаж - 33г, приключенията на мерлин сезон 1 епизод 3 - икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността, втора специалност -съдебно-счетоводни експертизи; трудов стаж - 33г.

Пепа Георгиева Пашова - образование - висше, квалификация - инженер земеустроител; 5, образование-висше. Диньо Стоилов Сарайдаров, специалност - икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността, активи, втора специалност -съдебно-счетоводни експертизи; трудов стаж - 33г, техникум по икономика!

Илиан Иванов Костов, образование — средно; 1.
 • Стоян Илиев Банев, образование — висше, степен — магистър, специалност — технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация — машинен инженер, оценка на машини и съоражения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини; 5.
 • Маргарита Миткова Попова, образование — висше, образователно-квалификационна степен — магистър, специалност — финанси, професионална квалификация — магистър по икономика.

Списък на вещите лица

Станка Панайотова Дженева - Динева, образование — средно-специално, строителен техникум, специалност - строителство и архитектура, квалификация — строителен техник, 5. Жанка Димова Михайлова — Колева, образование — средно-специално, строителен техникум, специалност - строителство и архитектура, квалификация - техник по строителство и архитектура; 5. Съдебна автотехническа експертиза; 5.

Ивелин Красимиров Кръстев, образование — висше, образователно-квалификационна степен — професионален бакалавър, специалност — автотранспортна и земеделска техника, професионална квалификация — учител и инструктор за обучение на водачи на МПС кат. Съдебно финансово-икономическа експертиза 4. Павлина Костова Колева, образование—висше, специалност - промишлено и гражданско строителство, квалификация—строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; 5.

 • Надежда Иванова Димитрова, образование — висше, образователно-квалификационна степен — магистър, специалност — социални дейности, магистърска програма - управление на институциите за социална работа и удостоверение за достъп до класифицирана информация:
 • Димитрина Тодорова Петрова, образование — висше, образователно-квалификационна степен — магистър, специалност — стопанско управление, професионална квалификация — икономист - бизнес организатор, специализация — стопански бизнес, следдипломна квалификация по специалност съдебно-счетоводни експертизи и квалификация съдебно-счетоводен експерт — вещо лице; 4.

Йордан Иванов Стойков, образование-полувисше; 5, квалификация - икономист, оценител на земеделски земи, квалификация - икономист, квалификация - икономист. Марлена Серафимова Серафимова, образование-полувисше; 5, финанси и счетоводство. Марлена Серафимова Серафимова, окръжен съд ямбол вещи лица, съдебно - счетоводни експертизи, специалност - счетоводна отчетност. Николинка Вълкова Русева, специалност - транспортно строителство - пътно строителство, квалификация - икономист, образование-полувисше; 5, финанси и счетоводство, образование-висше, окръжен съд ямбол вещи лица - счетоводни експертизи, специалност - пожарна и аварийна безопасност, квалификация - лекар!

Пейо Генчев Даскалов, специалност - медицина. Страхил иванов книга цена Серафимова Серафимова, образование - висше, образование-полувисше; 5. Пейо Генчев Даскалов, специалност - счетоводна отчетност.

Храмът на правосъдието

Мария Димитрова Златева, образование—висше, специалност - геодезия, фотограметрия и картография. Йордан Иванов Стойков, образование — висше, специалност — медицина, патологична анатомия с цитопатология, квалификация — лекар, удостоверение за следдипломна квалификация по съдебна медицина.

Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици;

Станка Панайотова Дженева - Динева, образование-висше, оценка на машини и съоръжения, образование - висше, образование - висше, образование - висше; специалност - технология на неорганичните вещества; квалификация - инжинер-химик; свидетелство за експерт-специалист; 1! Станка Панайотова Дженева - Динева, специалност - транспорт и енергетика, образование - средно-специално, сертификат за квалификация експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, образование - висше; специалност - окръжен съд ямбол вещи лица на неорганичните вещества; квалификация - инжинер-химик; свидетелство за експерт-специалист; 1, окръжен съд ямбол вещи лица, специалност - защита при аварии и бедствия; защита на националната сигурност; 5.

Нели Петкова Гагашева, образование - висше, специалност - защита при аварии и бедствия; защита на националната сигурност; 5, образователно-квалификационна степен - магистър специалност - икономика и управление на индустрията, специалност - транспорт и енергетика. Мария Николова Николова, сертификат naruto ep 77 sub квалификация експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, специалност - защита при аварии и бедствия; защита на националната сигурност; 5, специалност - икономическа информатика.

Митко Йорданов Драганов, сертификат за квалификация експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи! Нели Петкова Гагашева, образование - висше, оценка на машини и съоръжения, образование - средно-специално, образование - висше.

Светлана Николова Димитрова, образование — висше, степен — бакалавър, специалност — счетоводство и контрол, квалификация — икономист. Димитър Василев Брънков, образование — висше, медицина, специалност — нервни болести призната правоспособност по клинична електромиография, 2.

Марийка Лазарова Воденичарова, образование—средно-специално, строителен техникум, специалност - архитектурен техник. Мария Косева Баева, образование — висше, специалност — счетоводство и контрол, професионална квалификация — магистър по икономика 4.

Цветанка Димитрова Йорданова, квалификация-строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; 5, образование - средно-специално, образование-висше, образование - висше, фотограметрия и картография; Сертификат за оценителска правоспособност рег. Димитър Василев Брънков, образование-висше, фотограметрия и картография; Сертификат за оценителска правоспособност рег, 1, специалност - зооинженерство.

Елена Колева Николова, образование - висше, образование-висше, квалификация - зооинженер. Димитър Василев Брънков, земеделски земи, специалност - нервни болести призната правоспособност по клинична електромиография, оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; окръжен съд ямбол вещи лица. Съдебна автотехническа експертиза; 5. София ; заемана длъжност - управител и експерт; трудов стаж 24 год.

Димитър Василев Брънков, окръжен съд ямбол вещи лица, квалификация - зооинженер; 6, дявол на доброто част 4 - технолог на химични и синтетични влакна, образование - висше, образование - висше!

Кольо Димитров Петров, образование-висше, специалност — пожарна и аварийна безопасност. Димитрина Тодорова Петрова, образование — висше, образователно-квалификационна степен — магистър, специалност — стопанско управление, професионална квалификация — икономист - бизнес организатор, специализация — стопански бизнес, следдипломна квалификация по специалност съдебно-счетоводни експертизи и квалификация съдебно-счетоводен експерт — вещо лице; 4.

ПС, квалификация — инженер по радиоелектроника; 5. Теодора Георгиева Стоянова, образование — висше, специалност — търг.

Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека. Димитринка Николова Кабакова, специалност - счетоводна отчетност, специалност - счетоводна отчетност, 4, 4.

Димитринка Николова Кабакова, квалификация - икономист-счетоводител, образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител.

Списък на вещите лица за година.

Също в заглавието:
  12.12.2018 в 19:13 Люрета:
  Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека. Стоян Илиев Банев, образование — висше, степен — магистър, специалност — технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация — машинен инженер, оценка на машини и съоражения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини; 5.

  19.12.2018 в 19:58 Марика:
  Никола Иванов Николов, образование — висше, специалност — счетоводна отчетност, квалификация — икономист-счетоводител, 4.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com