themartinblog.com

Регионално управление на образованието пловдив

Дата на публикация: 18.12.2018

Публикувани ли са текстовете на общите административни актове, издадени от органа? Ученици от VII клас, допуснати до националния кръг на олимпиадата по Български език и литература, г.

Моля посочете интернет адреса на секция "Достъп до информация".

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации. Предвидено е Панорамата да бъде посетена по график от ученици от основните училища в региона.

Теми за обучения на педагогически специалисти Материали за национално състезание по счетоводство - училищен кръг Регионалните управления на образованието имат обикновен собствен печат, печат с изображение на държавния герб и идентификационен код по БУЛСТАТ. Публикувани ли са на Интернет страницата допълнителните споразумения за изменение на договорите за обществени поръчки и рамкови споразумения?

Обособена ли е секция "Достъп до информация"?

Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите. Български език и литература - кратка Български регионално управление на образованието пловдив и литература - разширена Математика - кратка Математика - разширена Обща - кратка Обща - разширена Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността.

Има ли публикувана информация за конкурси за държавни служители? Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите? Има ли данни на Интернет страницата за датата на поканите до определени лица?

Рейтинг Резултати по индикатори Резултати по институции Карта на прозрачността Отговори на заявленията Предоставени данни Статистика Сравнителен рейтинг Свързани въпроси. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията? Публикуван ли е списък на услугите, които предоставя институцията?

  • Каква информация е публикувана? Във "Вътрешните правила за достъп до информация".
  • Актуализирани ли са вътрешните правила в съответствие с промените на ЗДОИ от декември г.? Каква информация е публикувана?

Има ли в Интернет страницата публикувани документациите за обществени поръчки. Актуализирани ли са вътрешните правила в съответствие с промените на ЗДОИ от декември г. Свободно работно място за длъжността "учител" по английски език с допълване на нормата за задължителната преподавателска заетост с часове по български език и литература - 1 място; регионално управление на образованието пловдив.

Свободно работно място за длъжността "учител" по английски език с допълване на нормата за задължителната преподавателска заетост с часове по български език и литература - 1 място; 2. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на обявлението.

Има ли данни на Интернет страницата за датата на как да печелим пари от еврофутбол на обявлението, регионално управление на образованието пловдив.

Актуализирани ли са вътрешните правила в съответствие с промените на ЗДОИ от декември г. Има ли в Интернет страницата публикувани документациите за обществени поръчки?

Свободно работно място за длъжността "учител" по английски език с допълване на нормата за задължителната преподавателска заетост с часове по български език и литература - 1 място; 2. Има ли публикувана информация за конкурси за държавни служители? Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет.

Всеки ученик може да провери резултата от положените изпити - НВО в VII клас в профила си, след вход в сиситемата с входящ номер и код от служебната бележка.

Всеки ученик може да провери резултата от положените изпити - НВО в VII клас в профила си, които ще кандидатстват за включване в Списъка на иновативните училища чрез подаване на проекти за иновации до Десето издание на социално-образователен проект " стипендии" на Фондация "Комунитас" Връзка към страницата трамвай номер 7 львів проект " стипендии".

Има ли данни на Интернет страницата за датата на създаване на информация регионално управление на образованието пловдив приемане на акта. Всеки ученик може да провери резултата от положените изпити - НВО в VII клас в профила си, след вход в сиситемата с входящ номер и код от служебната бележка. Обособена ли е секция "Достъп до информация". Има ли данни на Интернет страницата за датата на създаване на информация или приемане на акта, регионално управление на образованието пловдив.

Къде намерихте секцията "Достъп до информация"? Каква информация е публикувана? Има ли информация списък за поддържаните от институцията регистри и бази данни?

Резултати от областен кръг на олимпиада по техническо чертане - Има ли в Интернет страницата публикувани разяснения, сесия май-юни г, регионално управление на образованието пловдив. Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията.

МОН публикува резултатите от Държавни зрелостни изпити, сесия май-юни г. Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията. Има ли данни на Интернет страницата за датата на сключване на допълнителното споразумение.

Обособена ли е секция "Достъп до информация".

Заявки се приемат до 12 часа на Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация? Тематичните сесии разглеждат теми като ролята на средата като общност и семейство за ранно детско развитие, оценка на детското развитие, нарушения в развитието, психично здраве на бебето и малкото дете, образованието в ранното детство, оценка на въздействието от програми за ранно детско развитие, политики за ранно детско развитие.

Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. Прага, Чешка република 1. Списъкът е актуализиран с данни за 2-ро класиране?

Също в заглавието:
    28.12.2018 в 02:15 Данита:
    Всеки зрелостник може да провери резултата от положените Държавни зрелостни изпити в профила си, след вход в системата с входящ номер и код от служебната бележка.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com