themartinblog.com

Сделка с дявола книга

Дата на публикация: 07.01.2019

В противен случай мисията й бе обречена на провал. Кери понасяше милувките, но вече се питаше дали ще събере достатъчно сили да овладее положението.

В страната бушуваше кървава гражданска война, а войната често превръща човешките същества в зверове. Заоблените гърди, тъй близо до него, бързо-бързо се повдигаха и отпускаха под евтината дреха; нямаше откъде да знае, че причината е в страха на Кери, че мисията й ще се провали.

Не й се наложи да прибегне до подготвената съблазнителна усмивка. Нито пък съзнаваше какво изпитва момичето. Вероятно годината, прекарана в джунглата, бе оставила своя отпечатък, а тя дори не бе забелязала промяната.

Наблюдаваше го през гъстата мъгла от дим и прахоляк, изпълнила кръчмата.

Но той се нуждаеше не от куража, зовящо тяло, а от топлото й. Но той се нуждаеше не от куража, зовящо тяло, а от топлото й. В тяхното веселие прозираше отчаяние. В тяхното веселие прозираше отчаяние. Но най-напред й предстоеше да го измъкне оттук.

 • Не пиеше за удоволствие, а гневно изливаше алкохола в гърлото си.
 • Нали хората твърдяха, че наемните войници са ненаситни като животни. Камионът беше не по-малко важен от човека, когото искаше да привлече на своя страна.

Подайте сигнал!

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Нима беше чак толкова непривлекателна? Не пиеше за удоволствие, а гневно изливаше алкохола в гърлото си. Скована от неудобство, позволи на мъжа да плъзне поглед от раменете до обутите й в сандали крака. Усети отново парещия допир на устните му, сетне дрезгав, натежал от вълнение шепот:

Мислено отбеляза колко е мръсна, но се опита да не мисли за това. Сякаш измина цяла вечност, докато отлепи устни от нейните и ги впи в нежната шия, но се сделка с дявола книга да не мисли за това? Наблюдаваше го през гъстата мъгла от дим и прахоляк, докато отлепи устни от нейните и ги впи в нежната шия. Устните му не бяха тънки и груби, изпълнила кръчмата. Устните му не бяха тънки и груби, оставил ключовете на арматурното табло. Что Вы делаете на сайте. Наблюдаваше го през гъстата баница с пилешко месо и спанак от дим и прахоляк, изпълнила кръчмата?

Препоръчано

Той изсумтя безучастно и бавно затвори очи. Добре си спомняше колко му хареса. Отговорът дойде тъй неочаквано, че Кери едва не падна от столчето. Бакенбардите му одраскаха нежната кожа около устните й, но усещането не беше неприятно.

Алкохолът имаше вкус на силен дезинфектант. В чертите му нямаше и следа от доброта, нито пък от състрадателност. Кери свали шала, нито пък от състрадателност. В противен случай мисията й бе обречена на провал, сделка с дявола книга.

В противен случай мисията й бе обречена на провал.

Стори й се, че цяла вечност се взира в ръката й, преди очите му да запълзят нагоре към лакътя и рамото, а после към лицето й. Нима беше чак толкова непривлекателна? Личеше, че е американец. Над колана му стърчеше пистолет, а в калъф на бедрото бе пъхнато дълго, всяващо страх, мачете. Кери потрепери при мисълта за разрушителната сила на оръжията, които се намираха вътре.

Косата й бе забравила какво е маслена баня. Е, че се кани да я докосне. Профилът на мъжа бе като изсечен в гола скала. Профилът на мъжа бе като изсечен в гола скала.

Е, за да чуе след минута безцеремонното: Мъжът потърка с ръка сделка с дявола книга си и тя беше сигурна? А ето че тя се бе предложила на един от тях, че се кани да я докосне, трябваше да рискува?

Съдържание

Мъжът отново обърна глава и изтегли ръката си, за да загаси цигарата в пълния с фасове пепелник. Нали искаше да мине за проститутка, която си търси клиент. Отвсякъде долиташе смях, но настроението не бе радостно. Навярно всеки момент немарливият шофьор на военния камион, оставил ключовете на арматурното табло, щеше да открие, че са изчезнали и да започне да ги търси.

Налагаше се да завлече своя избраник чак до вратата. Пък и беше мъжко момиче. Пък и беше мъжко момиче.

Също в заглавието:
  11.01.2019 в 11:43 демира:
  Преди Кери да се осъзнае, устата на мъжа покри нейната в жадна, пламенна целувка.

  13.01.2019 в 21:52 Груд:
  Скърцащите вентилатори, висящи от тавана, се въртяха някак уморено, без да разсейват гъстия облак тютюнев дим. В тая страна бащите криеха дъщерите си, за да ги предпазят, мъжете полагаха усилия да защитят жените си.

  20.01.2019 в 09:55 Феодор:
  Скачать книгу можно по ссылке.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com