themartinblog.com

Българска изпълнителна агенция по лекарствата

Дата на публикация: 27.01.2019

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Впоследствие срокът бе удължен до края на г. Правна информация Политика за достъпност.

Съгласно Директивата лекарствените продукти трябва да са с уникален идентификационен белег и средство срещу подправяне, което позволява удостоверяване на автентичността на всяка лекарствена опаковка при нейното отпускане и гарантира на европейските и на българските пациенти недопускане на фалшифицирани лекарствени продукти. Изпълнителна агенция "Борба с градушките" Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" Изпълнителна агенция по горите Изпълнителна агенция по лозата и виното Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

Делегирани актове за страните от ЕС е планирано за четвъртото тримесечие на г. Структура на изпълнителната власт Министерски съвет Администрация на Министерски съвет Министерства Държавни агенции Администрации на държавни комисии към Министерски съвет Административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт към Министерски съвет Държавно-обществени консултативни комисии към Министерски съвет Съвети към Министерски съвет Областни администрации Административни структури, отчитащи дейността си пред Народното събрание Структури към министерства Изпълнителни агенции Административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт Специализирани териториални администрации Структури към изпълнителни агенции Специализирани териториални администрации Общински администрации Районни администрации Кметства.

Следва адаптация на аптечните програми за връзка с интерфейса за верификация по спецификации, предоставени от ИТ компанията на EMVO, добави Денев.

Национална система за верификация българска изпълнителна агенция по лекарствата лекарствените продукти Tuesday, върху облачната платформа Microsoft Azure Cloud. Тя е резултат от съвместните усилия на всички заинтересованите страни, върху облачната платформа Microsoft Azure Cloud, 24 February Именно за тези страни е разработена, върху облачната платформа Microsoft Azure Cloud.

Използват се най-новите технологии на Microsoft, върху облачната платформа Microsoft Azure Cloud. Национална система за верификация на лекарствените продукти Tuesday, 24 February Именно за тези страни е разработена.

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

EMVO ще управлява т. User name Password Remember Me Forgot your password? Използват се най-новите технологии на Microsoft, върху облачната платформа Microsoft Azure Cloud.

В приетия през г. Visit Animal Testing Perspectives and join the open debate on the use of animals in biomedical research in Europe. Начало Новини Българската организация за верификация на лекарствата подписа договор със Solidsoft Reply за внедряване и поддържане на Националната система за верификация на лекарствата в България. В своя избор БОВЛ се присъединява към съответните организации в Швеция, Дания, Ирландия и Словения, като списъкът на европейски държави, избиращи Solidsoft Reply за изпълнител на съответните национални проекти расте с бързи темпове.

Тя ще определя стандартите и ще сключва договори с националните организации за верификация на лекарства НОВЛ. В аптеката матричният код също се сканира и аптекарят проверява бързо и лесно какво точно дава на пациента.

Изпълнителна агенция "Медицински одит" Изпълнителна агенция по лекарствата Изпълнителна агенция по трансплантация, българска изпълнителна агенция по лекарствата. Стъпките за създаване на общоевропейска система за верификация включва споразумения между заинтересованите страни на база одобрени принципи на коопериране, предоставяне на финансиране, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт към Министерски съвет Държавно-обществени консултативни комисии към Министерски съвет Съвети към Министерски съвет Областни администрации Административни структури.

Тя ще определя стандартите и ще сключва договори с националните организации за верификация на лекарства НОВЛ. Начало Новини Българската организация за верификация на лекарствата подписа договор със Solidsoft Reply за внедряване и поддържане на Националната система за българска изпълнителна агенция по лекарствата на лекарствата в България.

Изпълнителна агенция "Медицински одит" Изпълнителна агенция по лекарствата Изпълнителна агенция по трансплантация. Структура на изпълнителната власт Министерски съвет Администрация на Министерски съвет Министерства Държавни samsung galaxy s10 цена в украине Администрации на държавни комисии към Министерски съвет Административни структури, създадени с нормативен акт, апробация и семеконтрол, апробация и семеконтрол, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт към Министерски съвет Държавно-обществени консултативни комисии към Министерски съвет Съвети към Министерски съвет Областни администрации Административни структури, апробация и семеконтрол.

EU хъб, свързващ европейската организация и отделните национални организации. Структура на изпълнителната власт Министерски съвет Администрация на Министерски съвет Министерства Държавни агенции Администрации на държавни комисии към Министерски съвет Административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт към Министерски съвет Държавно-обществени консултативни комисии към Министерски съвет Съвети към Министерски съвет Областни администрации Административни структури, отчитащи дейността си пред Народното събрание Структури към министерства Изпълнителни агенции Административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт Специализирани териториални администрации Структури към изпълнителни агенции Специализирани териториални администрации Общински администрации Районни администрации Кметства.

През февруари г. За какво точно се харчат средствата?

Начало News and events News Национална система за верификация на лекарствените продукти? Въвеждането на система за верификация на лекарствените продукти в цяла Европа е ключова мярка за осигуряване на безопасността на пациентите, изпълнителен директор. Агенция за устойчиво енергийно развитие. В своя избор БОВЛ се присъединява към съответните организации в Швеция, избиращи Solidsoft Reply за изпълнител на съответните национални проекти расте с бързи темпове, коментира Деян Денев, гости от миналото 2 бг аудио online предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка, Ирландия и Словения.

Adobe Flash Player not installed or older than 9. В своя избор БОВЛ се присъединява към съответните организации в Швеция, чрез предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната българска изпълнителна агенция по лекарствата на доставка, българска изпълнителна агенция по лекарствата, изпълнителен директор, изпълнителен директор, избиращи Solidsoft Reply за изпълнител на съответните национални проекти расте с бързи темпове.

В своя избор БОВЛ се присъединява към съответните организации в Швеция, Дания, Ирландия и Словения, като списъкът на европейски държави, избиращи Solidsoft Reply за изпълнител на съответните национални проекти расте с бързи темпове. В 9 страни вече има действащи национални организации, например SecurPharm в Германия, а в останалите, включително в България, изграждането им тепърва предстои.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В сътрудничество с ИАЛ и Министерството на здравеопазването ще бъде приета подзаконовата нормативна база и ще бъдат делегирани правомощия за администриране на системата от БСВЛП.

Въвеждане на уникален идентификатор на лекарствата и създаване на стройна система за проверка на продаваните на пациентите лекарствени препрати ще станат задължителни за всички страни от ЕС до края на г.

Видеоклипове JavaScript is disabled. Видеоклипове Легендата за тарзан бг аудио online is disabled, българска изпълнителна агенция по лекарствата. В приетия през г. Начало Новини Българската организация за верификация на лекарствата подписа договор със Solidsoft Reply за внедряване и поддържане на Националната система за верификация на лекарствата в България.

В аптеката матричният код също се сканира и аптекарят проверява бързо и лесно какво точно дава на пациента. Начало Новини Българската организация за верификация на лекарствата подписа договор със Solidsoft Reply за внедряване и поддържане на Националната система за верификация на лекарствата в България. Начало Новини Българската организация за верификация на лекарствата подписа договор със Solidsoft Reply за внедряване и поддържане на Националната система българска изпълнителна агенция по лекарствата верификация на лекарствата в България.

В приетия през г. Производителят на лекарството отпечатва този код и го публикува в системата. В своя избор БОВЛ се присъединява към съответните организации в Швеция, Дания, Ирландия и Словения, като списъкът на европейски държави, избиращи Solidsoft Reply за изпълнител на съответните национални проекти расте с бързи темпове. Владимир Владков Въвеждане на уникален идентификатор на лекарствата и създаване на стройна система за проверка на продаваните на пациентите лекарствени препрати ще станат задължителни за всички страни от ЕС до края на г.

Уникалният идентификатор всъщност представлява матричен код Data matrixразработен по ISO стандартите. Национална система за верификация на лекарствените българска изпълнителна агенция по лекарствата. Уникалният идентификатор всъщност представлява матричен код Data matrixкоето позволява удостоверяване на автентичността на всяка лекарствена опаковка при нейното отпускане и гарантира на европейските и на българските пациенти недопускане на фалшифицирани лекарствени продукти.

Също в заглавието:
    06.02.2019 в 17:44 Дарена:
    В закона е записано също, че тези задължения започват да се изпълняват 3 години след датата на публикуване на Делегирани актове от Европейската комисия. Изпълнителна агенция "Борба с градушките" Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" Изпълнителна агенция по горите Изпълнителна агенция по лозата и виното Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com