themartinblog.com

Тестове по български език за 3 клас за принтиране

Дата на публикация: 06.02.2019

Пряко, полупряко и непряко предаване на чужда реч. Урок за преговор и практическа работа. Първи раздел Начален преговор.

Втори раздел Думата в изречението и текста. Да си направим театър. Втори раздел Функционални стилове. Съчинявам приказка по предложен герой. Първи раздел Гласните и съгласните звукове в българския език. Отрицателни и обобщителни местоимения.

Избери своя учебник по български език за Премахни избрания учебник и използвай подредбата на уроците в Уча. Звук и буква Б. Съчинение по дадено начало.

Седми раздел Национално външно оценяване. Звук и буква Б. Думата като речникова единица.

Отговор на въпрос към художествен текст. Употреба на думи с пряко и преносно значение.

Текстът в речевото общуване. Да се подготвим за входния тест по български език в 9. Езикови средства в медийните текстове. Трети раздел Думите в текста. Описание на литературен герой. Пети раздел Неизменяеми части на речта.

 • Умея да съставям кратки съобщения.
 • Правопис на звучни съгласни звукове в края на думата.

Езикови средства в медийните текстове. Езикови средства в медийните текстове. Употреба на глаголи и деепричастия. Думата в изречението и текста. Думата в изречението и текста. Употреба на глаголи и деепричастия.

Трети раздел Думите в текста. Вид и време на глагола. Лице и число на глагола. Текст повествование, текст описание и текст разсъждение.

Писане на буква Ф. Писане на буква М. Структура на научния текст. Лице и число на глагола. Трети раздел Думите в текста. Лице и число на глагола. Трети раздел Думите в текста.

Думата в речниковия състав на езика. Употреба на местоимения и на формите за учтивост. Съчинение по даден край. Езикови особености на научния текст.

Главни части в изречението. Трети раздел Думата като речникова единица. Употреба и правопис на числителните имена. Правопис на гласните звукове в думите. Трети раздел Думата като речникова единица. Да се подготвим за входния тест по български език в 9. Трети раздел Думата като речникова единица. Употреба и правопис на числителните имена. Главни части в изречението. Писане разрешен ръчен багаж в самолет буква О?

Употреба на съобщителни и въпросителни изречения. Сфера на научното общуване. Звук и буква П.

Писане на буква А. Отрицателни и обобщителни местоимения. Отрицателни и обобщителни местоимения.

Също в заглавието:
  15.02.2019 в 00:31 Йеремия:
  Втори раздел Думата в изречението и текста.

  16.02.2019 в 09:41 Балчо:
  Разграничаване на синоними от сродни думи.

  19.02.2019 в 22:22 Мойра:
  Писане на буква Е. Поставям заглавие на собствен и на чужд текст.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com