themartinblog.com

Тестове по български език за 7 клас с отговори онлайн

Дата на публикация: 18.02.2019

Звук и буква М. Число на личните местоимения.

Звукови промени в думата. Писане на Йо и йо. Отрицателни и обобщителни местоимения. Звук и буква Е. Публично изказване по граждански проблем.

Звук и буква Ж. Четвърти раздел Части на изречението. Думата като лексикално средство в текста. Общуването в гражданската, институционалната и стопанската сфера.

Общуването в гражданската, институционалната и стопанската сфера. Думата като лексикално средство в текста.

Правопис на съгласни звукове. Число на личните местоимения. Сложно съставно с подчинено определително изречение.
 • Употреба на съобщителни и въпросителни изречения.
 • Трансформиране на пряка реч в непряка. Първи раздел Начален преговор.

Четвърти раздел Части на изречението. Образуване на частите на речта. Звук и буква З. Текстове в медийната сфера.

Писане на буква М. Число на личните местоимения. Звук и буква В.

Писане на буква Ц. Писане на буква А. Първи раздел Начален преговор. Първи раздел Начален преговор. Писане на буква Ц.

E-mail или потребителско име

Втори раздел Езикът в социокултурния контекст. Думата като лексикално средство в текста. Писане на буква Ж. Граници на подчиненото изречение.

Образуване на частите на речта. Думата като лексикално средство в текста. Думата като лексикално средство в текста. Думата като лексикално средство в текста? Правопис на гласните звукове в думите?

Изговор и правопис на гласни звукове в думите. Правопис на гласните звукове в думите.

Примерни тестове по български език с отговори

Звук и буква Х. Писане на буква Б. Текстът в научнoто общуване. Текст повествование, текст описание и текст разсъждение. Комуникативният акт и текстът.

Съставяне план на текст. Текстът в речевото общуване. Публично изказване по граждански проблем. Знам за българския език. Писане на буква Ш. Текстът в речевото общуване. Употреба и правопис на съществителните имена. Представки и наставки в българския език.

Онлайн магазин

Писане на буква А. Звук и буква Н. Общуване в средствата за масова информация.

Звук и буква Ж. Звук и буква Ж. Четвърти раздел Език и текст в устното общуване.

Също в заглавието:
  25.02.2019 в 12:36 Величка:
  Съставяне план на текст.

  27.02.2019 в 19:10 Савелиа:
  Употреба и правопис на наречията. Минало свършено и минало несвършено време.

  07.03.2019 в 16:38 Томислава:
  Пренасяне на части от думата на нов ред.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com