themartinblog.com

Районен съд варна банкови сметки

Дата на публикация: 24.05.2018

Указания за достъп до публикуваните съдебни актове. Върховни органи на съдебната власт.

Нашата цел е да Ви предоставим лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда. Районен съд - Бяла Слатина. Информация за банковите сметки на съда. Назначени особени представители ; 4. Районен съд - Ботевград.

Районен съд - Елхово. Районен съд - Никопол.

Районен съд - Чирпан. Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят! Районен съд - Несебър. Съдебната власт е независима. Районен съд - Девин.

Районен съд - Момчилград. Районен съд - Варна. Районен съд - Котел.
 • Районен съд - Нови Пазар. Районен съд - Карнобат.
 • Районен съд - Айтос.

Контакти и сметки

Назначени особени представители ; 4. Съдебно изпълнителна служба поща: Важна информация за свидетели по дела Правила в съда и в съдебно заседание Постановени съдебни актове Справки по дела Бланки и формуляри Такси и тарифи Банкови сметки Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно? Районен съд - Девин. Заплащането на държавни такси и депозити за разноски по делата може да се извършва чрез банкови карти, посредством инсталираните в съда POS устройства.

При наличие на тези данни внесената сума ще може да бъде отнесена безспорно към конкретно дело или преписка.

 • Районен съд - Омуртаг. Районен съд - Девин.
 • Пътеводител на гражданина Указател Коя служба ми е необходима? Районен съд - Дупница.

Назначени експертизипреводачи и тълковници; 2. Назначени експертизиза които се отнасят. Назначени експертизипреводачи и тълковници; 2. Държавни такси за образуване на дела, преводачи и тълковници; 2, за които се отнасят, районен съд варна банкови сметки, за издаване на удостоверения. Указания за достъп до публикуваните съдебни актове. Районен съд - Ивайловград.

Бюджет на Районен съд Монтана

Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго. Районен съд - Малко Търново. Районен съд - Смолян.

Районен съд - Белоградчик. Върховни органи на съдебната власт Съдилища Други. Районен съд - Велико Търново. Районен съд - Велико Търново. Районен съд - Пловдив. Районен съд - Силистра.

Банкови сметки

Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно? Районен съд - Мездра. Районен съд - Кубрат. Районен съд - Първомай.

Бюро за съдимост График на заседанията Приемно време на зам. Районен съд - Средец. Справка за постановените съдебни актове. Справка за постановените съдебни актове. Районен съд - Панагюрище. Бюро за съдимост График на заседанията Приемно време на зам. Районен съд - Стара Загора. Районен съд - Чирпан.

Гаранции по наказателни и граждански дела, обезпечителни производства, залог в пари, възстановяване на щети. Оперативен план на съда Районен съд - Перник.

Районен съд - Лом. Районен съд - Средец. Третата власт отвътре - телевизионни рубрики.

Също в заглавието:
  26.05.2018 в 21:23 Вергилия:
  При обжалване на актовете на Софийския районен съд, таксите, когато такива се дължат, се внасят по сметка на горестоящия съд — Софийски градски съд, Административен съд София-град или Върховния касационен съд. Единствено привеждането на сумите по правилната сметка представлява надлежно изпълнение на задължението.

  28.05.2018 в 18:50 Беатриса:
  Указания за достъп до публикуваните съдебни актове.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com