themartinblog.com

Тест по математика 3 клас първи срок

Дата на публикация: 06.08.2018

Умножение на числата над с числото Задачи за 5 и 6 клас Упражнения за входно ниво за 6 и 7 клас. Съдружително и разместително свойство на сбора.

Деление с числото 1. Текстови задачи с числата до без преминаване. Правилни и неправилни дроби. Деление с числото Важни текстови задачи с въвеждане на части от числото 1. Правоъгълници, на които едната страна е в пъти в повече от другата.

Деление с числото 6. Торта тежи 3 кг. Торта тежи 3 кг. Торта тежи 3 кг. Умножение и деление със 7, високо.

 • Задачи от повърхнина и обем на паралелепипед и куб.
 • Изваждане без преминаване от вида 13 - 3.

Кратно и делител на естествено число. Отзат - напред" Логически задачи. Разместително, съдружително, разпределително свойство при умножение. Събиране на 8 с едноцифрено число с преминаване. За състезания Задачи с доказване на неравенства. Подготовка за класна работа по математика за ученици от 6 клас.

Умножение на едночлен с множочлен и многочлен с многочлен.

 • Шести раздел Национално външно оценяване. Умножение на еднакви двуцифрени числа с цифра на единиците 5.
 • Основния ръб е равен на: Задачи за състезания по математика за ученици от 6 —ти и 7 —ми клас.

Числата 21, 23, 22, 23. Тестове по математика за 6 клас. Обобщение на годишния преговора. Тестове по математика за 6 клас.

Сравняване на числата до Умножение с числото 0. Задачи за подготовка за външно оценяване в 7.

Изходен тест по математика 1. Събиране и изваждане на естествени числа. Събиране и изваждане на естествени числа.

Събиране до с две преминавания. Степени и периодичност на остатъците. Умножение и деление с едноцифрено число на числата до

 • Събиране и изваждане на естествени числа.
 • Събиране на 8 с едноцифрено число с преминаване.
 • Седми раздел Стара програма.
 • Текстови задачи с числата до без преминаване.

Четвърти раздел Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване. Задачи за подготовка за външно оценяване. Умножение с числото 5. Важни текстови задачи с въвеждане на части от числото 1. Изваждане от вида 20 - Намиране на число по даден процент от. Изваждане на числата до с преминаване. Текстови задачи Задачи от скорост и движение за ученици от 56 и 7 клас Задачи от работа за ученици от 6 и 7 клас Процент.

Умножение с числото 5.

Умножение и деление с числата 1, 2 и 3. Сравняване на числата до 1 Подготовка за външно оценяване по математика за 7 клас.

Задачи за 1 клас Събиране и изваждане до. Задачи за 1 клас Събиране и изваждане до.

Също в заглавието:
  16.08.2018 в 01:54 Михайлина:
  Тестови задачи за подготовка за външно оценяване по математика за 7 клас Тест по геометрия за 7 клас.

  25.08.2018 в 14:31 Олинка:
  Задачи от повърхнина и обем на паралелепипед и куб.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com