themartinblog.com

Тестове по биология за 9 клас с отговори

Дата на публикация: 28.09.2018

Пети раздел Царство Гъби. Устна кухина, глътка, хранопровод.

Носителите на клетъчната програма. Естествен и изкуствен подбор. Жизнен път на клетката. Фактори на ензимната активност. Антропогенеза и нейните двигатели.

Съвременни представи за еволюция. Задстомашна жлеза, надбъбречни жлези, полови жлези. Вид и критерии за вид. Вид и критерии за вид. Обща характеристика на клас Бозайници? Обща характеристика на растенията.

Вид и критерии за вид.
  • Фосфолипиди, каротиноиди и стероиди.
  • Свързано унаследяване и кросинговър. Осми раздел Роля на организмите в природата и значението им за човека.

E-mail или потребителско име

Оплождане при животните и човека. Защо Биологията е страхотна. Взаимодействие между алели на различни гени. Съвременни представи за еволюция. Имунологични механизми на хомеостазата.

Роля на човека за опазване на биоразнообразието. Храносмилане в стомаха и червата. Заболявания на човека, причинени от едноклетъчни паразити. Дразнимост и реакции при животните. Роля на човека за опазване на биоразнообразието. Седми раздел Царство Животни.

В Категория

Клетката - основна структурно-функционална единица на организмите. Светлината като екологичен фактор. Обмяна на вещества между клетката и околната среда. Заболявания на човека, причинени от паразитни гъби.

Тъмнинна фаза на фотосинтезата. Тъмнинна фаза на фотосинтезата. Тъмнинна фаза на фотосинтезата. Взаимодействия на алели на един ген. Дразнимост и реакции при животните?

Нарушения на метаболизма при човек. Хигиена на храносмилателната система. Осигуряване на клетката с белтъци.

  • Структурна организация на човешкия организъм.
  • Обща характеристика на животните.
  • Водата като екологичен фактор.
  • Място на човека в клас Бозайници.

Осигуряване на клетката с белтъци. Фосфолипиди, глътка. Свързано унаследяване и кросинговър! Фосфолипиди, каротиноиди и стероиди. Пети раздел Сърдечно-съдова система. Свързано унаследяване и кросинговър. Основни насоки и пътища на еволюцията.

Обща характеристика на клас Влечуги. Трети раздел Дихателна система. Водата като екологичен фактор. Обща характеристика на надклас Риби.

Хигиена и здравни познания за половата система. Взаимодействия на алели на един ген. Хигиена и здравни познания за половата система.

Също в заглавието:
Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@themartinblog.com